Worthing, England, 24 April – 4 May 2018

Excursion and Language Course On 24 April 2018, 49 students of our gymnasium went on a language course and excursion tour. The course took place in Worting, England where our students were accommodated in host families and where also went to school. The course lasted 11 days out of 7 …

Continue reading

Náš vysnívaný domov

Každý človek sníva o svojom dome snov a na hodine anglického jazyka sme si jeden mali navrhnúť. Všetci sme sa pustili do tejto úlohy s nadšením a kreativitou. Pri prezentovaní sme mohli vidieť rôzne formy projektov. Či už išlo o model domu, 3D znázornenie celej budovy alebo dokonca vlastnú kresbu. …

Continue reading

BISMUN 2018

Naši študenti sa zúčastnili konferencie BisMUN – model OSN, ktorá sa konala 23. a 24. marca 2018 v Bratislave. Študenti reprezentovali Sýriu a Sudán kde rokovali so svojimi kolegami v rôznych radách o vytvorení rezolúcie na vyriešenie globálnych otázok ako zníženie emisií, jadrové odzbrojenie, detská práca a svetový obchod. Z Bratislavy sa zúčastnilo okolo …

Continue reading

Chemická exkurzia SLOVECA Sasol

  Vybraní študenti 3.AA, 3.AB a 4.B sa 14. novembra 2017 zúčastnili exkurzie v chemickom závode SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r.o.. v Novákoch. Počas exkurzie študenti mali možnosť vidieť všetky laboratória, dokonca aj špecializované, kde vyvíjajú úplne nové produkty na základe špecifických požiadaviek. Boli si pozrieť aj prevádzku a riadiace centrum. Sasol sa …

Continue reading

Veľký tresk a Gravitačné vlny

Vybraní študenti sa 9. novembra 2017 zúčastnili dvoch zaujímavých prednášok s doc. RNDr. Marekom Bombarom, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach z Ústavu fyzikálnych vied, Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky. Prvá prezentácia bola venovaná Veľkému tresku a budúcnosti vesmíru (antihmota, tmavá hmota, tmavá energia a pod. ) a druhá Gravitačným vlnám, za …

Continue reading

Food for Thought

Hello everybody, sometimes it happens that we need to read/listen/see something to „wake us up“. If you are fans of quotes and like some food for thought you might enjoy following quotes. „LANGUAGES CANNOT BE TAUGHT, THEY CAN ONLY BE LEARNT“ – this quote is often used by polyglots, so …

Continue reading