Chemická exkurzia SLOVECA Sasol

  Vybraní študenti 3.AA, 3.AB a 4.B sa 14. novembra 2017 zúčastnili exkurzie v chemickom závode SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r.o.. v Novákoch. Počas exkurzie študenti mali možnosť vidieť všetky laboratória, dokonca aj špecializované, kde vyvíjajú úplne nové produkty na základe špecifických požiadaviek. Boli si pozrieť aj prevádzku a riadiace centrum. Sasol sa …

Continue reading

Veľký tresk a Gravitačné vlny

Vybraní študenti sa 9. novembra 2017 zúčastnili dvoch zaujímavých prednášok s doc. RNDr. Marekom Bombarom, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach z Ústavu fyzikálnych vied, Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky. Prvá prezentácia bola venovaná Veľkému tresku a budúcnosti vesmíru (antihmota, tmavá hmota, tmavá energia a pod. ) a druhá Gravitačným vlnám, za …

Continue reading

Food for Thought

Hello everybody, sometimes it happens that we need to read/listen/see something to „wake us up“. If you are fans of quotes and like some food for thought you might enjoy following quotes. „LANGUAGES CANNOT BE TAUGHT, THEY CAN ONLY BE LEARNT“ – this quote is often used by polyglots, so …

Continue reading

Európa na križovatke

V piatok, 5. 5. 2017, sa naša trieda, 1. NB, zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorú organizoval „Institute of European Democrats“. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli TATRA,  neďaleko  Hodžovho námestia od 8.45 do cca. 14.00. A čím sme sa zaoberali vyše 5 hodín? Nie je žiadnym tajomstvom, že Európa stojí doslova na križovatke. Národné voľby …

Continue reading

Experimenty z organickej chémie

Študenti 4.B sa 17. mája 2017 zúčastnili laboratórnych prác na oddelení organickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Pracovali v malých skupinách pod odborným vedením na zaujímavých experimentoch ako napr. príprava acylpyrínu /kyseliny acetylsalicylovej, kyseliny benzilovej, acetanilidu – kondenzáciou anilínu s acetanhydridom a dibenzalacetónu – kondenzáciou benzaldehydu s acetónom v prítomnosti báz. …

Continue reading

Exkurzia do Britskej Rady

Dňa 15. marca, 2017 sa študenti 1.ročníka anglického bilingválneho štúdia, trieda I.AA zúčastnila exkurzie do Britskej Rady, ktorá pre nich pripravila hodinu s anglickým lektorom na tému ´Štúdium a univerzity v UK´. Zároveň sa oboznámili s históriou a súčasnými aktivitami tejto inštitúcie. Citujem zopár názorov študentov: ´ I enjoyed our excursion because we had a presentation with a native …

Continue reading

Time for Words

Prezident iniciatívy Time for Words Michal Mlčoušek prišiel 19 a 20. apríla 2017 predstaviť medzinárodnú zážitkovo-vzdelávaciu výzvu, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Tínedžeri budujú tímy, nakrúcajú rozhovory s významnými osobnosťami Slovenska, dostávajú odpovede na svoje najdôležitejšie životné otázky, a učia spolužiakov, čo sa naučili o živote a o filantropii​. …

Continue reading

Americkí lektori 2016/2017

Od začiatku školského roku 2016-17 s anglickým oddelením Gymnázia Bilíková spolupracujú dobrovoľní americkí lektori Doug a Patti Meyerdirck. Každý štvrtok sa stretávajú so študentmi na hodinách angličtiny, aby sa zúčastnili prednášok na rôzne zaujímavé témy a diskutovali o nich.Doposiaľ sa týchto prednášok a diskusií mali možnosť zúčastniť triedy:II.NA, II.NB, III.AA, III.C, Kvinta B a Sexta …

Continue reading