Americkí lektori 2016/2017

Od začiatku školského roku 2016-17 s anglickým oddelením Gymnázia Bilíková spolupracujú dobrovoľní americkí lektori Doug a Patti Meyerdirck.
Každý štvrtok sa stretávajú so študentmi na hodinách angličtiny, aby sa zúčastnili prednášok na rôzne zaujímavé témy a diskutovali o nich.Doposiaľ sa týchto prednášok a diskusií mali možnosť zúčastniť triedy:II.NA, II.NB, III.AA, III.C, Kvinta B a Sexta A.
Dňa 23. marca, 2017 sa k Dougovi a Patti pripojili aj ďalší americkí lektori – študenti priamo z USA, ktorí prišli nielen prezentovať ten americký štát, z ktorého pochádzajú, ale aj pozvať našich študentov do letného tábora v anglickom jazyku- SPEAK OUT, ktorý sa každoročne uskutočňuje na Slovensku a má za cieľ pomôcť všetkým mladým ľuďom vo veku od 15 do 24 rokov zlepšiť sa v angličtine. Týchto hodín sa zúčastnili triedy I.AA, I.NB, Kvinta B, Sexta A, Sexta B, II.NA, II.NB, III.AA, III.C, IV.A, IV.B.

Comments are closed