Európa na križovatke

V piatok, 5. 5. 2017, sa naša trieda, 1. NB, zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorú organizoval „Institute of European Democrats“. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli TATRA,  neďaleko  Hodžovho námestia od 8.45 do cca. 14.00. A čím sme sa zaoberali vyše 5 hodín? Nie je žiadnym tajomstvom, že Európa stojí doslova na križovatke. Národné voľby …

Continue reading

Experimenty z organickej chémie

Študenti 4.B sa 17. mája 2017 zúčastnili laboratórnych prác na oddelení organickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Pracovali v malých skupinách pod odborným vedením na zaujímavých experimentoch ako napr. príprava acylpyrínu /kyseliny acetylsalicylovej, kyseliny benzilovej, acetanilidu – kondenzáciou anilínu s acetanhydridom a dibenzalacetónu – kondenzáciou benzaldehydu s acetónom v prítomnosti báz. …

Continue reading

Exkurzia do Britskej Rady

Dňa 15. marca, 2017 sa študenti 1.ročníka anglického bilingválneho štúdia, trieda I.AA zúčastnila exkurzie do Britskej Rady, ktorá pre nich pripravila hodinu s anglickým lektorom na tému ´Štúdium a univerzity v UK´. Zároveň sa oboznámili s históriou a súčasnými aktivitami tejto inštitúcie. Citujem zopár názorov študentov: ´ I enjoyed our excursion because we had a presentation with a native …

Continue reading

Time for Words

Prezident iniciatívy Time for Words Michal Mlčoušek prišiel 19 a 20. apríla 2017 predstaviť medzinárodnú zážitkovo-vzdelávaciu výzvu, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Tínedžeri budujú tímy, nakrúcajú rozhovory s významnými osobnosťami Slovenska, dostávajú odpovede na svoje najdôležitejšie životné otázky, a učia spolužiakov, čo sa naučili o živote a o filantropii​. …

Continue reading

Americkí lektori 2016/2017

Od začiatku školského roku 2016-17 s anglickým oddelením Gymnázia Bilíková spolupracujú dobrovoľní americkí lektori Doug a Patti Meyerdirck. Každý štvrtok sa stretávajú so študentmi na hodinách angličtiny, aby sa zúčastnili prednášok na rôzne zaujímavé témy a diskutovali o nich.Doposiaľ sa týchto prednášok a diskusií mali možnosť zúčastniť triedy:II.NA, II.NB, III.AA, III.C, Kvinta B a Sexta …

Continue reading

Konferencia BISMUN 2017

Naši študenti sa zúčastnili konferencie BisMUN, ktorá sa konala 24. a 25. marca 2017 v Bratislave. Študenti reprezentovali Francúzko, Sýrsku arabskú republiku a Japonsko kde rokovali so svojimi kolegami v rôznych radách o vytvorení rezolúcie na vyriešenie globálnych otázok ako finančná nerovnosť, jadrové odzbrojenie, detská práca a svetový obchod. Z Bratislavy sa zúčastnilo okolo …

Continue reading

BIO Lab Practicals

Class 3.B Observation of Plant cell structures and Plant tissues using a light microscope.

Exkurzia Škótsko 2016

Žiaci rôznych ročníkov sa v októbri 2016 zúčastnili 11 – dňového jazykovo – poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii s ubytovaním v rodinách v Edinburghu. Navštívili Oxford, Edinburgh, Falkirk Wheel, Kelpies, St. Andrews, Stirling Castle, Wallace monument, Rosslyn Chapel, Highlands vysočinu, Loch Ness, Urguard Castle, New Castle a nakoniec Amsterdam. Foto …

Continue reading