Európa na križovatke

V piatok, 5. 5. 2017, sa naša trieda, 1. NB, zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorú organizoval „Institute of European Democrats“. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli TATRA,  neďaleko  Hodžovho námestia od 8.45 do cca. 14.00.
A čím sme sa zaoberali vyše 5 hodín? Nie je žiadnym tajomstvom, že Európa stojí doslova na križovatke. Národné voľby vo Francúzsku, Británii, Holandsku a v neposlednom rade aj v Nemecku. Všetci analytici a politológovia by sa nepochybne zhodli na fakte, že rok 2017 zmení tvár Európy.
Môžeme po referende vo Veľkej Británii očákavať podobný vývin situácie aj po marcových voľbách vo Francúzsku? Mohla by byť myšlienka Frexitu reálna? Bude nemecká kancelárka opäť Angela Merkelová absolútnym lídrom v septembrových voľbách? Zahraniční politici nám predstavili veľa možných variantov  ako Európska Únia môže skončiť v tomto kalendárnom roku. S podlomenými kolenami alebo ešte s pevnejším základom? V neposlednom rade bola spomenutá aj kontroverzná téma týkajúca sa vojnových utečencov a ekonomických migrantov.
Teší ma, že nielen ja, ale aj zvyšok triedy prejavil záujem, zúčastniť sa na tejto akcii. Väčšina z nás má už 16 rokov. O dva roky už budeme svojprávnymi voličmi  a budeme môcť aktívne ovplyvniť výsledok volieb. Takýto nadhľad nám môže len pomôcť pri rozhodovaní, komu dáme svoj hlas a verím, že aj táto akcia posunula kritické myslenie 1. NB o kus ďalej. Na záver by som chcel poďakovať našej pani profesorke angličtiny Baďurovej, ktorá nás mala pod dohľadom 🙂

Patrik Habán

Comments are closed