Experimenty z organickej chémie

Študenti 4.B sa 17. mája 2017 zúčastnili laboratórnych prác na oddelení organickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Pracovali v malých skupinách pod odborným vedením na zaujímavých experimentoch ako napr. príprava acylpyrínu /kyseliny acetylsalicylovej, kyseliny benzilovej, acetanilidu – kondenzáciou anilínu s acetanhydridom a dibenzalacetónu – kondenzáciou benzaldehydu s acetónom v prítomnosti báz. Vyskúšali si aj rôzne postupy práce s novou laboratórnou technikou.

Mgr. Mária Sirníkova

Comments are closed