BIO Lab Practicals

Class 3.B Observation of Plant cell structures and Plant tissues using a light microscope.

Exkurzia Škótsko 2016

Žiaci rôznych ročníkov sa v októbri 2016 zúčastnili 11 – dňového jazykovo – poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii s ubytovaním v rodinách v Edinburghu. Navštívili Oxford, Edinburgh, Falkirk Wheel, Kelpies, St. Andrews, Stirling Castle, Wallace monument, Rosslyn Chapel, Highlands vysočinu, Loch Ness, Urguard Castle, New Castle a nakoniec Amsterdam. Foto …

Continue reading

Európsky deň jazykov 2016

26. septembra 2016 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov trochu netradičným spôsobom – vedomostným kvízom. Odmenení boli všetci, nielen víťazi…  

Cern 2016

CERN patrí k najvýznamnejším vedeckým strediskám súčasnosti. Európska organizácia pre jadrový výskum sa nachádza vo Švajčiarsku neďaleko Ženevy. Najväčšie laboratórium časticovej fyziky má pomerne silný vzdelávací program, v rámci ktorého pravidelne otvára svoje dvere žiakom,  študentom a učiteľom z celého sveta. V apríli ho navštívili aj naši žiaci. Navštívili aj technické múzeum. Foto …

Continue reading