Predmety

Predmety, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku:

Anglo-americké reálie a literatúra

Biológia

Fyzika

Chémia

Matematika

Geografia

Comments are closed