Veľký tresk a Gravitačné vlny

Vybraní študenti sa 9. novembra 2017 zúčastnili dvoch zaujímavých prednášok s doc. RNDr. Marekom Bombarom, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach z Ústavu fyzikálnych vied, Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky. Prvá prezentácia bola venovaná Veľkému tresku a budúcnosti vesmíru (antihmota, tmavá hmota, tmavá energia a pod. ) a druhá Gravitačným vlnám, za ktoré bola v októbri 2017 udelená Nobelova cena. Pán Bombara niekoľko rokov pôsobil ako vedecký pracovník na Univerzite v Birminghame a aj priamo v Cerne, kde aj v súčasnosti pracuje na experimente Alice.

Comments are closed